GGBS BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İTHALAT ÖN BİLDİRİM İŞLEMLERİ
Kayıtlı/Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi
Kopya GGBS Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi'ni indir
GGBS-Bilgilendirme ve Duyurular Sayfası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Personel/Telefon Listesi

GGBS ve Alo 174 Gıda Hattı kullanıcısı olup da KHK ile memuriyetten çıkarılan personelin, sisteme girişlerinin ivedilikle kapatılması gerekmektedir. Ayrıca, GGBS'ye kayıtlı (İl müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları, kamu ve özel laboratuvar) personel olup da tayini çıkan, görevden ayrılan (GGBS ile ilgisi olmayan bir birime geçen), işine son verilen/açığa alınan, emekli olan vb. kullanıcıların sisteme girişleri kapatılmalıdır.


º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, GC-MS/MS cihazı arızalı olduğundan, pestisit analizi için numune kabul etmeyecektir. 17.04.2018

º Alfa Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının, Dithiocarbamate grubu pestisitler için numune kabulü durdurulmuştur. 17.04.2018

º Premium Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, "E. coli Sayımı (EMS), Koliform Bakteri Sayımı (EMS), Koliform Bakteri Sayımı, Aeorobik Koloni Sayımı, Clostridium perfiringens Sayımı, Cronobacter sakazakii Aranması, Maya ve Küf Sayımı, Rope Sporu Sayımı, Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticus Aranması, Osmofilik Maya Sayımı, Yüzeylerin Mikrobiyolojik Kalitesi Contact Plate ve Swap Metotları, Ticari Sterilite&Sterilite Kontrolü, Gıdalarda Aerobik Koloni Sayımı, Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (RPF Agar), Escherichia coli ve Koliform Sayımı (Membran Filtrasyon Tekniği), Sularda Aerobik Koloni Sayımı, Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı" analizleri için numune kabulü durdurulmuştur. 17.04.2018

º Gaziantep GKLM, Mikrobiyoloji Analiz Lab. Bacillus Cereus ve Aerobik Koloni Sayısı Analizleri için numune kabulüne başlamıştır. 16.04.2018

º İntertek İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, yem ve yem katkıda Cd, Pb, As, Hg, Al, Cu, Zn, Fe, P, Se, Ca,, Co, Cr, Mg, Mn, Ni, K, Na, Ti analizleri, et ve et ürünleri, yem ve yem ürünleri ile, çiğ çekirdek kahvede Rutubet Muhtevası Analizlerinde ve Fitalat Analizi ile PAH Analizlerinde numune kabulü durdurulmuştur. 11.04.2018

º Aydın Ticaret Borsası ÖGKL'nin, "C Vitamini Analizi, Yapay Boya Maddesi Tayini Analizi, Koruyucu Analizi p-hidroksibenzoik Asit Esterleri, Kuru İncirde Pinkernell,U. ,Effkemann S.,Karst u.1997. Simultaneous HPLC determination of peroxyacetic acid and hydrogen peroxide anal.Chem., 69,3623-3627 pg metodu ile Hidrojen Peroksit Tayini Analizi" için numune kabulü durdurulmuştur. 10.04.2018

º Mikrokim Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Hidrojen Peroksit analizi için numune kabul etmeyecektir. 06.04.2018

º Aydın Ticaret Borsası ÖGKL'nin, C Vitamini Analizi, Yapay Boya Maddesi Tayini Analizi, Koruyucu Analizi p-hidroksibenzoik Asit Esterleri, Kuru İncirde Hidrojen Peroksit Tayini analizi için numune kabulü durdurulmuştur. 06.04.2018

º Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Yüksek Su içerikli ve Sebzelerde Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarı Belirlenmesi Analizi için numune kabulüne başlamıştır. 06.04.2018

º Kazlıçeşme ÖGKL'nin, "Campylobacter spp. belirlenmesi" analizi için numune kabulü durdurulmuştur. 05.04.2018

º Bursa Gıda Yem Kontrol ve Merkez Araştırma Ens. Müdürlüğü, İlaç etken maddeleri/ aktif farmasötik bileşen, bitkisel orijin/ Tür tespiti Bezelye –LC-QTOF- Fıstıklı ürünlerde, Jelatin Orijini LC-QTOF – MS/ Jelatin Yumuşak Şekerleme ve kapsül alizlerini için numune kabulune başlamıştır. 03.04.2018

º Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, LC/MS-MS cihazının arızalanması nedeniyle "Gıdalarda" Pestisit analizi için numune kabul etmeyecektir. 29.03.2018

29.03.2018'DEN ÖNCE, ANALİZ YAPAN/YAPAMAYAN LABORATUVARLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN