GGBS

BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İTHALAT ÖN BİLDİRİM İŞLEMLERİ
ONAYLI GIDA İŞLETMELERİ LİSTESİ
İTHALAT ÖN BİLDİRİM DUYURUSU!
GGBS'nin çalıştığı sanal sunucuların yetersizliğinden dolayı, İthalat Ön Bildirim ekranında bazı değişiklikler yapılmak zorunda kalınmıştır. Bunlar:
º Firma/İşletme sorgulama alanlarından otomatik sözcük tamamlama özelliği kaldırıldı.
º 30.000 satırdan çok rapor alınması engellendi.
º Raporlar, ekranda açılmadan bilgisayara indiriliyor. 22.04.2014

DUYURU!
GGBS'de, sorgulama sonucu gelen verilerin daha rahat incelenebilmesi için "Sorgu Sonuc Listesi" üstünde kalan alanların gizlenip açılabilmesi özelliği getirilmiştir. Aşağıda resmi görülen checkbox'a tıklarsanız "Sorgu Sonuc Listesi" üzerinde kalan alan gizlenmekte, tekrar checkbox'a tıklanırsanız kapanan alan görünmektedir.
checkbox 22.04.2014

İL MÜDÜRLÜKLERİ VE KAMU LABORATUVARLARININ DİKKATİNE!
07.01.2014 tarih ve 80991747-602.03/ 000535 sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğümüzce bazı ürün gruplarında risk bazında hazırlanmış olan 2014 Yılı Bakanlık Gıda Kontrol Planı gönderilmişti. İl Müdürlükleri ve Laboratuvar Müdürlüklerinden alınan revizyon talepleri değerlendirilmiş ve plan üzerinde uygun görülen değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri içeren, “2014 Yılı Bakanlık Gıda Kontrol Planı” Müdürlüğünüze ait (…kontrol@kkgm.gov.tr ve …kontrollab@kkgm.gov.tr) elektronik posta adreslerine de gönderilmiştir. Revize edilmiş plan için tıklayınız! 11.04.2014

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE!
GGBS kayıtları ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün 10/04/2014 tarih ve 99464808-700/14712 sayılı yazısı için tıklayınız! 10.04.2014

DUYURU!
Fahrettin ALDEMİR'in resmi maili çalışmamaktadır.
Sistem Yöneticileri'nin İletişim Bilgileri:
ADIE-POSTATEL
Fahrettin ALDEMİR aldemir0717@hotmail.com 0 312 258 77 70
F. Sedat KAYHAN fuatsedat.kayhan@tarim.gov.tr 0 312 258 77 14
Kenan ÇİÇEK kenan.cicek@tarim.gov.tr 0 312 258 77 14

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE!
GGBS’ye yabancı firma girişi aşamasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bir talimat hazırlanmıştır. Kayıt aşamasında bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. İlgili dokumani indir! 24.03.2014 Saat 1013

İl Müdürlüğü ve Laboratuvar Sistem Sorumlularına!
GGBS'ye kayıtlı (İl müdürlüğü, kamu ve özel laboratuvar) personel olup da tayini çıkan, görevden ayrılan (GGBS ile ilgisi olamayan bir birime geçen), işine son verilen, emekli olan vb. kullanıcı ve personeli öncelikle "Sistem Yönetimi" "Kullanıcılar" ekranındaki "Durum" açılır listesinden "Kapalı" konumu seçerek ve ayrıca "Temel Veriler" modülü "Personel Bilgileri" ekranındaki "Durumu" açılır listesinden "Pasif" duruma getirerek güncelleyiniz. 24.07.2013


º Eurolab Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, gıdalarda mineral ve gıdalarda tüm aflatoksin, et tür, GC’de metil alkol, yağ asitleri kompozisyonu ve sterol, benzoik asit, sorbik asit, HPLC’de tatlandırıcı ve organik klorlu ve fosforlu pestisitlerin analizleri için numune kabul etmeyecektir. 14.04.2014

º İntertek İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, şeker ürün grubu dışında HPLC ile boya analizi, mineral analizi ve vinil klorür monomer analizi için numune kabul etmeyecektir. 11.04.2014

º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde su aktivitesi analizi yapılamadığından hafif fırıncılık ürünlerinde koruyucu (sorbik asit, benzoik asit ve bunların tuzları- Sodyumbenzoat ve Potasyumsorbat-) analizleri yapılamamaktadır. 08.04.2014

º İntertek İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Aflatoksin G1 ve Toplam Aflatoksin analizi için numune kabul etmeyecektir. 01.04.2014

º Sentez Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Numune Kabul Etmeyecektir. 31.03.2014

31.03.2014'DEN DAHA ÖNCE, ANALİZ KABUL ETMEYEN LABORATUVARLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN (AÇ/KAPA)