GGBS BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İTHALAT ÖN BİLDİRİM İŞLEMLERİ
Kayıtlı/Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi
Kopya Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi'ni indir
Bilgilendirme ve Duyurular Sayfası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Personel/Telefon Listesi

GGBS ve Alo 174 Gıda Hattı kullanıcısı olup memuriyetten çıkarılan personelin, sisteme girişlerinin ivedilikle kapatılması gerekmektedir. Ayrıca, GGBS'ye kayıtlı (İl müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları, kamu ve özel laboratuvar) personel olup da tayini çıkan, görevden ayrılan (GGBS ile ilgisi olmayan bir birime geçen), işine son verilen/açığa alınan, emekli olan vb. kullanıcıların sisteme girişleri kapatılmalıdır. NOT: Temel Erişim rolünü siliniz.

♦ GDO Analiz Stratejisi Uygulama Talimatı Çerçevesinde GDO Analizlerinde Yetkili Laboratuvarlar listesi güncellenerek Mevzuat ekranına yüklenmiştir. 09.08.2019
♦ GDO Analiz Raporlama Hk. konulu 11.04.2019 tarih, 16647434-407-E.998066 sayılı GKGM yazısı ve eki, Mevzuat Modülü- Bakanlık Yazıları alanına yüklemiştir. 19.04.2019


º Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, cihaz arızası nedeniyle arıza giderilinceye kadar Mineral Analiz Laboratuvarı için numune kabul etmeyecektir. 23.08.2019

º Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 20.08.2019 - 29.08.2019 tarihleri arasında Mikrobiyolik Analiz Laboratuvarına numune kabulü yapmayacaktır. 19.08.2019

º Diyarbakır GKLM, cihaz arızası nedeniyle LC/MSMS ile yapılan petisit Analizlerinde (242 parametre) numune kabul etmeyecektir. 19.08.2019

º Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı, cihaz arızası sebebiyle Mineral Analizlerini yapamayacaktır. 19.08.2019

º Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, yem ve yem hammaddelerinde, protein analizi için numune kabul etmeye başlamıştır. 19.08.2019

º Adana GKLM, Biyogüvenlik Analiz Laboratuvarında Real Time PCR cihazında arıza olduğundan, arıza giderilinceye kadar GDO ve Et Tür Tayini analizleri için numune kabul etmeyecektir. 09.08.2019

º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, cihaz arızası nedeniyle protein analizi için numune kabul etmeyecektir. 08.08.2019

º Diyarbakır GKLM, LC/MSMS cihazındaki arıza nedeniyle pestisit Analizleri (241 parametre) ile ilgili numune kabul etmeyecektir. 08.08.2019

º Hatay GKLM, et tür tayini ( AGİD metodu ) analizini faaliyet kapsamından çıkartmış olup söz konusu analizle ilgili numune kabul etmeyecektir. 05.08.2019

º Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, HPLC Cihazı arızası giderildiğinden Gıda ve Yemlerde Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin analizi için numune kabul etmeye başlamıştır. 30.07.2019

º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, cihaz arızası nedeniyle Et ve Et Ürünlerinde Nitrat ve Nitrit analizleri için numune kabul etmeyecektir. 30.07.2019

º Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, GC-FID cihazında sıvı yağlarda Sterol Komposizyonu analizi için numune kabulüne başlamıştır. 29.07.2019

º Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 26.07.2019 tarihinden itibaren "GC cihazı ile yapılan Metil Alkol Analizi" ve "Tersiyer Bütil Alkol (TBA) analizi" için numune kabul etmeye başlamıştır. 29.07.2019

º EDGE Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, kanatlı eti ve balık matriksinde veteriner ilaç kalıntı analizleri (antibiyotik analizi), hayvansal ve yemlik yağlarda sterol kompozisyonu analizi için numune kabulüne başlamıştır. 24.07.2019

º Bilim ÖGKL, Et ve Et Ürünlerinde Yabancı Doku Aranması analizi için numune kabulüne başlamıştır. 24.07.2019

24.07.2019'DEN ÖNCE, ANALİZ YAPAN/YAPAMAYAN LABORATUVARLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN