GGBS BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İTHALAT ÖN BİLDİRİM İŞLEMLERİ
Kayıtlı/Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi
Kopya GGBS Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi'ni indir
GGBS-Bilgilendirme ve Duyurular Sayfası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Personel/Telefon Listesi

GGBS ve Alo 174 Gıda Hattı kullanıcısı olup da KHK ile memuriyetten çıkarılan personelin, sisteme girişlerinin ivedilikle kapatılması gerekmektedir. Ayrıca, GGBS'ye kayıtlı (İl müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları, kamu ve özel laboratuvar) personel olup da tayini çıkan, görevden ayrılan (GGBS ile ilgisi olmayan bir birime geçen), işine son verilen/açığa alınan, emekli olan vb. kullanıcıların sisteme girişleri kapatılmalıdır. NOT: Temel Erişim rolünü siliniz.


º A&G Pür Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, "Yaş Meyve ve Sebzede Nitrit-Nitrat Analizi" ve "Yem ve Yem Katkı Maddelerinde Nitrit-Nitrat Analizi" için numune kabulüne başlamıştır.19.10.2018

º İstanbul Gıda kont. Lab. Müdürlüğü tarafından Aktif Farmasotik Bileşenler analizi Cihaz Arızası nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. 15.10.2018

º Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, "LC-MSMS'le Yüksek Su İçerikli Ürünlerde (meyve-Sebze) Pestisit Analizleri için numune kabulüne başlamıştır. 18.10.2018

º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Fermente Alkoller ve şekerli ürünlerde (şarap, likör, bira...) metil alkol ve hacmen alkol analizleri yapılabilir olduğundan numune kabulüne başlamıştır. 12.10.2018

º İstanbul GKLM, Antibiyotik cihazındaki arıza nedeniyle gıda ve yem ürünlerinde Antibiyotik analizi için numune kabul etmeyecektir. 11.10.2018

º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 9 Ekim 2018 tarih ve 30560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinin EK-1 Gıda Güvenilirliği Kriterleri başlıklı listesinin 1.3.3 satırı değiştirildiğinden, Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımlarında yapılması gereken Salmonella typhimurium ve Salmonella enteritidis analizleri yapılamadığından bu ürün sınıfında Salmonella analizi için numune kabul etmeyecektir. 11.10.2018

º Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, LC/MS/MS cihazı yıllık bakımı ve performans testleri tamamlanmış olup "Yaş Sebze ve Meyvede" Pestisit analizi için numune kabulüne başlanmıştır. 11.10.2018

º Çevre Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın LCMSMS cihazı arızası giderildiğinden, LCMS/MS cihazıyla yapılan Jelatin ve Jelatin içeren Ürünlerde Tür Tayini, Histamin, Melamin, PAH ve Pestisit analizlerini yapmaktadır. 09.10.2018

º İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde, ICP-MS cihazındaki arıza giderilmiş olup "ağır metal" ve "mineral" analizleri için numune kabul edilmeye başlanmıştır. 04.10.2018

º Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün, Mineral Analiz Laboratuvarında bulunan AAS cihazının arızalanması sebebiyle Gıda, Su ve Yem numunelerinde Arsenik, Bakır, Cıva, Çinko, Demir, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kurşun, Magnezyum, Nikel, Potasyum, Selenyum ve Sodyum analizleri için numune kabul edilmeyecektir. 01.10.2018

º A&G Pür Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, "Yaş Meyve ve Sebzede Nitrit-Nitrat Analizi", "Yem ve Yem Katkı Maddelerinde Nitrit-Nitrat Analizi" ve "Yem ve Yem Premikslerinde ve Gıda Takviyelerinde Vitamin B1 Analizi" için numune kabulü durdurulmuştur. 28.09.2018

º A&G Pür Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, "Tempo Cihazı ile Küf–Maya Sayımı ve Tempo Cihazı ile Koagülaz Pozitif Staphylococcus aureus Sayımı" analizleri için numune kabulüne başlamıştır. 28.09.2018

º Pro-analiz Fethiye Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, "Dinobuton" pestisit etken maddesi için numune kabulüne başlamıştır. 24.09.2018

º Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde, cihaz arızası giderilmiş olup, “Mineral Analizleri” için numune kabulüne başlamıştır. 21.09.2018

º İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda, Biyotoksin cihazındaki arıza giderilmiş olup Deniz Ürünlerinde Biyotoksin Analizi için numune alımına başlamıştır. 21.09.2018

º İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde, DSP ve ASP analizlerinde kullanılan cihazın arızalanması nedeniyle adı geçen analizler geçici olarak yapılamamaktadır. 20.09.2018

º Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) kapsamında balıkta gerçekleştirilen ağır metal analizleri için numuneler, Adana GKLM tarafından teknik aksaklıklar giderilinceye kadar, Konya GKLM tarafından yapılacaktır. Numuneler bu laboratuvara gönderilmelidir. 20.09.2018

º YÜ-AGAM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Curcumin E100 boyası analizinde numune kabul etmeye başlamıştır. 19.09.2018

º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Alkol cihazı arızası giderilmiş olup alkol analizleri için numune kabul etmeye başlamıştır. Ayrıca, Pestisit cihazı arızası giderilmiş olup pestisit analizleri için numune kabul etmeye başlamıştır. 12.09.2018

10.09.2018'DEN ÖNCE, ANALİZ YAPAN/YAPAMAYAN LABORATUVARLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN