GGBS BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İTHALAT ÖN BİLDİRİM İŞLEMLERİ
Kayıtlı/Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi
Kopya Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi'ni indir
Bilgilendirme ve Duyurular Sayfası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Personel/Telefon Listesi

GGBS ve Alo 174 Gıda Hattı kullanıcısı olup memuriyetten çıkarılan personelin, sisteme girişlerinin ivedilikle kapatılması gerekmektedir. Ayrıca, GGBS'ye kayıtlı (İl müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları, kamu ve özel laboratuvar) personel olup da tayini çıkan, görevden ayrılan (GGBS ile ilgisi olmayan bir birime geçen), işine son verilen/açığa alınan, emekli olan vb. kullanıcıların sisteme girişleri kapatılmalıdır. NOT: Temel Erişim rolünü siliniz.

GDO Analiz Stratejisi Uygulama Talimatı Çerçevesinde GDO Analizlerinde Yetkili Laboratuvarlar listesi güncellenerek Mevzuat ekranına yüklenmiştir. 10.03.2020

UYARI! Bakanlık vardiyalı çalışma modeline geçmiştir. Yalnızca nöbetçi personel bulunmaktadır. Sistemle ilgili maillerinizi, modül sorumluları ve sistem yöneticilerine aynı anda bildiriniz. Tersi durumda maillerinize yanıt verilmeyebilir. 19.03.2020


º Radix Edirne Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın "Tahıllı Gevrek" matriksinde "Çoklu Mikotoksin Tayini Analizinde Toplam Aflatoksin parametresi" için numune kabulü durdurulmuştur. 27.03.2020

º İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Yağ Asitleri Kompozisyonu cihaz arızası nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. 25.03.2020

º İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, "Gıda ve Yemde Protein Analizi" için numune kabulüne başlamıştır. 20.03.2020

º İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü alkol cihazındaki arıza nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar alkol numunesi kabul etmeyecektir. 20.03.2020

º Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü, mikrobiyolojik analizler için 18.03.2020 tarihinden itibaren geçici olarak numune kabul etmeyecektir. 18.03.2020

º Mersin GKLM, Mineral Analiz Laboratuvarı biriminde kullanılan ICP-MS Cihazı arızası giderilmiş olup numune kabulünün başlamıştır. 10.03.2020

º Körfez Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, "Gıda ve Gıda Katkılarında Suda Çözünen Sentetik Boya Miktar Tayini" için numune kabul etmeyecektir. 11.03.2020

º Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Hindi etinde tavuk eti aranması analizi için numune kabul etmektedir. 10.03.2020

º Elazığ GKLM, deprem ve taşınma nedeniyle 09.03.2020 tarihinden itibaren numune kabul etmeyecektir. 09.03.2020

º Diyarbakır GKLM, Serolojik Analiz (Hayvansal/Orjin/Tür Tespiti/İdentifikasyon (her bir tür için)) Et Tür Tayin analizi için numune kabul etmeyecektir. 06.03.2020

º Bursa GYKMAE, süt ve süt ürünlerinde yapılan protein analizi ve Su ve atık su laboratuvarında yapılan Toplam Siyanür - Toplam fenolik madde - Toplam Kjeldahl Azot ve Amonyak analizleri cihaz arızası giderildiği için analize başlanmıştır. 04.03.2020

º Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde GC-MS cihazı arızası giderildiğinden pestisit analizleri için numune kabul edilmeye başlanmıştır. 20.02.2020

º İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce cihaz arızası giderildiğinden aktif farmositik bileşenler analizi yapılmaya başlanmıştır. 20.02.2020

20.02.2020'DEN ÖNCE, ANALİZ YAPAN/YAPAMAYAN LABORATUVARLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN