GGBS BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İTHALAT ÖN BİLDİRİM İŞLEMLERİ
Kayıtlı/Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi
Kopya GGBS Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi'ni indir
GGBS-Bilgilendirme ve Duyurular Sayfası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Personel/Telefon Listesi

GGBS ve Alo 174 Gıda Hattı kullanıcısı olup da KHK ile memuriyetten çıkarılan personelin, sisteme girişlerinin ivedilikle kapatılması gerekmektedir. Ayrıca, GGBS'ye kayıtlı (İl müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktaları, kamu ve özel laboratuvar) personel olup da tayini çıkan, görevden ayrılan (GGBS ile ilgisi olmayan bir birime geçen), işine son verilen/açığa alınan, emekli olan vb. kullanıcıların sisteme girişleri kapatılmalıdır.


º Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Patulin analizi ile Et ve Süt Ürünleri ile Jelatinde tür tayini analizleri için numune kabulüne başlamıştır. 21.05.2018

º Bursa Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, "Süt ve Bebek Mamalarında Kurşun (Pb) Analizi" için numune kabulü durdurulmuştur. 21.05.2018

º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Protein tayin cihazı arızalanmış olup protein analizi için numune kabul etmeyecektir. 18.05.2018

º Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü süt ve süt ürünleri ile hayvansal kökenli gıdalardan elde edilen yağlarda (tereyağı) pestisit analizi için numune kabulüne başlamıştır. 16.05.2018

º Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde bulunan LC-MS/MS cihazının arızalanması nedeniyle 14.05.2018 tarihinden itibaren "Yüksek Su içerikli ve Sebzelerde Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarı Belirlenmesi Analizi" için numune kabulü yapılamayacaktır. 15.05.2018

º Rize Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, taşınma nedeniyle numune kabul etmemektedir. 11.05.2018

º Eurofins İstanbul Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, bazı analizler için numune kabulü durdurulmuştur. Yapılamayan analizleri görmek için tıklayın. 10.05.2018

º Konya Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, "HMF", "Diastaz" ve "Sakkaroz" analizleri için numune kabulü durdurulmuştur. 08.05.2018

º LTS Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının “AAS cihazı ile yaptığı mineral”, “tüm gıdalarda Pseudomonas spp.” ve “kırmızı şarapta Okratoksin A” analizleri için numune kabulü durdurulmuştur. 04.05.2018

º YÜ-AGAM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Curcumin E100 boyası analizinde numune kabul etmeyecektir. 04.05.2018

º Proses Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. Numune kabul edilmeyecektir. 30.04.2018

º Radix Edirne ÖGKL'nin, kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzümde rutubet analizi için numune kabulü durdurulmuştur. 27.04.2018

º Antalya (Antlab) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, "Staphylococcal Enterotoksin" analizi durdurulmuştur. 27.04.2018

º Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Yeni Hizmet Tesisine taşınma süreci nedeniyle geçici süre akredite rapor veremeyecektir. 27.04.2018

º Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, GC-MS/MS cihaz arızasını gidermiş olup pestisit analizi için numune kabulüne başlamıştır. 25.04.2018

º Ekosmyrna Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, "Domuz DNA'sı Aranması Analizi" durdurulmuştur. 24.04.2018

º Alfa Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının, Dithiocarbamate grubu pestisitler için numune kabulü durdurulmuştur. 17.04.2018

º Premium Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, "E. coli Sayımı (EMS), Koliform Bakteri Sayımı (EMS), Koliform Bakteri Sayımı, Aeorobik Koloni Sayımı, Clostridium perfiringens Sayımı, Cronobacter sakazakii Aranması, Maya ve Küf Sayımı, Rope Sporu Sayımı, Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticus Aranması, Osmofilik Maya Sayımı, Yüzeylerin Mikrobiyolojik Kalitesi Contact Plate ve Swap Metotları, Ticari Sterilite&Sterilite Kontrolü, Gıdalarda Aerobik Koloni Sayımı, Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (RPF Agar), Escherichia coli ve Koliform Sayımı (Membran Filtrasyon Tekniği), Sularda Aerobik Koloni Sayımı, Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı" analizleri için numune kabulü durdurulmuştur. 17.04.2018

17.04.2018'DEN ÖNCE, ANALİZ YAPAN/YAPAMAYAN LABORATUVARLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN